Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
गोविन्द प्रसाद रिजाल
गोविन्द प्रसाद रिजाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

गन्ज बहादुर एम.सी.
गन्ज बहादुर एम.सी.

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

यज्ञ बहादुर बुढा
यज्ञ बहादुर बुढा

प्रशासकीय अधिकृत

अम्मरराज शर्मा
अम्मरराज शर्मा

प्रशासकीय अधिकृत

जनक प्रसाद भण्डारी
जनक प्रसाद भण्डारी

प्रशासकीय अधिकृत