Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अम्मरराज शर्मा


अम्मरराज शर्मा


अम्मरराज शर्मा
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल amarraj2025@gmail.com
सम्पर्क 9857834777
ठेगाना घोराही-१५Ghorahi 15, दाङ्ग
बहाल मिति २०७५ पुष ५