Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जनक प्रसाद भण्डारी


जनक प्रसाद भण्डारी


जनक प्रसाद भण्डारी
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल jpbdang@gmail.com
सम्पर्क 9857835777
ठेगाना तुलसीपुर-६Tulsipur 6, दाङ्ग
बहाल मिति २०७५ मंसिर १६