Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अबैध हातहतियार नजिकको सुरक्षा निकायमा बुझाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना