Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

CCTV/Camera जडान तथा स‌चालनको लागि अनुमति लिने सम्बन्धि सूचना ।

2 महिना अगाडी

2075-09-05


10003.JPG तस्बिर :

CCTV/Camera जडान तथा स‌चालनको लागि अनुमति लिने सम्बन्धि सूचना ।