Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

अम्मरराज शर्मा


अम्मरराज शर्मा


अम्मरराज शर्मा
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल amarraj2025@gmail.com
सम्पर्क 9857834777
ठेगाना घोराही-१५Ghorahi 15, दाङ्ग
बहाल मिति २०७५ पुष ५