Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ्ग

घोराही दाङ्ग

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 जयनारायण आचार्य जयनारायण आचार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857807777
jaya.acharya@nepal.gov.np
2 चिरञ्जिवी राना चिरञ्जिवी राना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857857777
3 याम बहादुर बुढा मगर याम बहादुर बुढा मगर प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा 9857835777
yambbudhamgr123@gmail.com
4 अम्मरराज शर्मा अम्मरराज शर्मा प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा 9857834777
amarraj2025@gmail.com
5 हिमलाल विश्वकर्मा हिमलाल विश्वकर्मा प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा 9857850777
6 बलदेव बस्नेत बलदेव बस्नेत नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9868669098
7 नवराज शर्मा नवराज शर्मा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9857835789
8 सिता श्रेष्ठ सिता श्रेष्ठ नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9857822630
9 अनिता उप्रेती रायमाझी अनिता उप्रेती रायमाझी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9847848859
anitaupreti2045@gmail.com
10 कुवेर जङ्ग खड्का कुवेर जङ्ग खड्का नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9847887673
kuberjung73@gmail.com
11 भुपेन्द्र सिं थापा भुपेन्द्र सिं थापा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9847828285
12 जमुना घिमिरे जमुना घिमिरे नायब सुब्बा 9847839245
13 तुल्सीराम खड्का तुल्सीराम खड्का नायब सुब्बा 9857822618
14 खुमान सिंह खड्का खुमान सिंह खड्का लेखापाल लेखा शाखा 9857834904
khumankhadka2034@gmail.com
15 गोरख बहादुर भण्डारी गोरख बहादुर भण्डारी कम्प्यूटर अपरेटर मुद्दा शाखा 9847837641
gorakhbhandari@gmail.com
16 दिक्षा भण्डारी दिक्षा भण्डारी कम्प्यूटर अपरेटर प्रसाशन शाखा 9867467664
bhandarydeekshya928@gmail.com
17 विनोद चौधरी विनोद चौधरी कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9847845160
18 नविन पौडेल नविन पौडेल खरिदार मुद्दा शाखा 9847846815
19 कृष्ण बहादुर चौधरी कृष्ण बहादुर चौधरी खरिदार नागरिकता शाखा 9829539416
20 सुरेश कुमार पोख्रेल सुरेश कुमार पोख्रेल खरिदार प्रसाशन शाखा 9847807073
21 शंकर बुढाथाेकी शंकर बुढाथाेकी खरिदार नागरिकता शाखा 9844882938
budhathokish@gmail.com
22 विष्णु प्रसाद खनाल विष्णु प्रसाद खनाल कार्यालय सहयोगी पि.ए. शाखा 9847831622
23 भैरवी कुमारी बुढाथोकी भैरवी कुमारी बुढाथोकी कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा